Home < Institution Members
● International Institute of Silk, Zhejiang Sci-Tech University, China

Link:

http://iassrt.iidos.cn/

Experts

Claudio Zanier

Dagmar Schaefer

Dominique Cardon

Jianjun Mei

Maria Menshikova

Mariah Waworuntu